Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

18 ks nájdených
Telefónne čislo:
056 / 689 48 72
Mobil:
0905 826 299
Fax:
048 / 619 57 95
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
072 03 Rakovec nad Ondavou, č. 209
Sídlo:
072 03 Rakovec nad Ondavou, č. 209

Top Služby:

Telefónne čislo:
055 / 798 08 22
Mobil:
0917 809 464
Fax:
056 / 659 92 59
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
044 42 Rozhanovce, Rozhanovce
Sídlo:
044 42 Beniakovce, č. 44

Top Služby:

Telefónne čislo:
045 / 691 16 71
Mobil:
0903 459 751
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
969 01 Banský Studenec, Banský Studenec 60
Sídlo:
969 01 Banský Studenec, Banský Studenec 60

Top Služby:

Telefónne čislo:
056 / 639 61 10-12,628 16 10
Mobil:
0905 704 112
Fax:
056 / 639 61 10
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
076 35 Somotor, Obchodná 39/7
Sídlo:
076 35 Somotor, Obchodná 39/7

Top Služby:

Telefónne čislo:
056 / 628 23 10
Mobil:
0905 512 263
Fax:
056 / 628 23 11
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
076 53 Boľ, Hlavná 216
Sídlo:
076 53 Boľ, Hlavná 216

Top Služby:

Telefónne čislo:
052 / 492 13 44
Mobil:
0907 535 254
Fax:
052 / 492 13 44
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
065 41 Ľubotín, Vislanka 28
Sídlo:
065 41 Ľubotín, Vislanka 28

Top Služby:

Telefónne čislo:
042 / 446 40 22
Mobil:
0904 932 639 , 0904 884 306
Fax:
042 446 40 22
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
018 56 Červený Kameň, č. 226
Sídlo:
018 56 Červený Kameň, č. 226

Top Služby:

Telefónne čislo:
033 / 55 88 109
Mobil:
0911 276 069
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
919 03 Horné Orešany, č.190
Sídlo:
919 03 Horné Orešany, č.190

Top Služby:

Telefónne čislo:
057 / 488 63 40
Mobil:
0907 099 237
Fax:
057 / 488 63 40
Web:
E-mail:
Sídlo:
094 21 Nižný Hrabovec, Kučín 77

Top Služby:

Telefónne čislo:
052 788 49 11
Mobil:
0915 895 378
Web:
E-mail:
Sídlo:
059 40 Liptovská Teplička, Ul. Štefana Garaja 398/16

Top Služby:

Telefónne čislo:
02 459 460 13
Mobil:
0905 944 959
Fax:
02 459 462 43
Web:
E-mail:
Sídlo:
900 28 Zálesie, Trojičné námestie 1

Top Služby:

Telefónne čislo:
041 439 72 21 , 041 439 71 49
Fax:
041 439 74 11
Web:
E-mail:
Sídlo:
023 05 Nová Bystrica, Nová Bystrica 657

Top Služby:

Telefónne čislo:
043 494 41 00
Mobil:
0910 382 100
Web:
E-mail:
Sídlo:
038 21 Mošovce, Kollárovo námestie 314/10

Top Služby: