Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

30 ks nájdených
Telefónne čislo:
02 / 692 030 30, 02 / 692 030 20
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
844 52 Bratislava , Saratovská 2/ A
Sídlo:
844 52 Bratislava , Saratovská 2/ A

Top Služby:

Telefónne čislo:
034 668 11 44
Mobil:
0904 695 207
E-mail:
Sídlo:
908 48 Kopčany, Kollárova 891/15

Top Služby:

Telefónne čislo:
02/ 33004051
Mobil:
0903 420 206
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
841 07 Bratislava, Slovinec -Podhorská
Sídlo:
841 07 Bratislava, Slovinec-Podhorská

Top Služby: