Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

30 ks nájdených
Telefónne čislo:
031 552 31 25
Mobil:
0917 104 195
Web:
E-mail:
Sídlo:
930 25 Vrakúň, Námestie sv. Štefana 474/1

Top Služby:

Telefónne čislo:
051 458 31 21 / 035 770 0177
Mobil:
0915 971 002
Web:
E-mail:
Sídlo:
082 56 Pečovská Nová Ves, Hlavná 33

Top Služby:

Telefónne čislo:
055 696 11 00
Mobil:
0908 966 227
Fax:
055 696 11 00
Web:
E-mail:
Sídlo:
044 65 Opátka, Opátka 36

Top Služby: