Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

133 ks nájdených
Telefónne čislo:
052/4467670, 052/4467500
Mobil:
0903 637 778
Fax:
052/4467670
Web:
E-mail:
Sídlo:
059 02 Stará Lesná, Hlavná 29

Top Služby:

Telefónne čislo:
056 / 628 44 90
Mobil:
0918 678 023
Fax:
056 / 628 44 91
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
076 83 Svätuše, Kvetná 3
Sídlo:
076 83 Svätuše, Kvetná 3

Top Služby:

Telefónne čislo:
056 679 32 39
Mobil:
(0800) 103030, (035) 6424295
Fax:
056 679 32 39
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
076 14 Luhyňa, Hlavná 40
Sídlo:
076 14 Luhyňa, Hlavná 40

Top Služby:

Telefónne čislo:
044 / 526 31 21
Mobil:
0911 654 704
Fax:
044 / 526 31 21
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
032 03 Liptovský Ján, Jána Kalinčiaka 39
Sídlo:
032 03 Liptovský Ján, Jána Kalinčiaka 39

Top Služby:

Telefónne čislo:
033 559 72 69 starosta 033 559 71 02 dane a poplatky 033 559 71 20 ekonómka, podateľňa
Web:
E-mail:
Sídlo:
919 26 Zavar, Viktorínova 14

Top Služby:

Telefónne čislo:
047 / 559 75 34
Mobil:
0918 437 603
Fax:
047 / 559 75 34
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
982 62 Gemerská Ves, č.109
Sídlo:
982 62 Gemerská Ves, č.109

Top Služby:

Telefónne čislo:
(033) 6495107, (033) 6495427
Mobil:
0907 916 190
Fax:
047 / 559 75 34
Web:
E-mail:
E-mail:
Poštová adresa:
900 89 Častá, Obecný úrad, Hlavná 168
Sídlo:
900 89 Častá, Hlavná 168

Top Služby:

Telefónne čislo:
(038) 5387279, (038) 5387282
Mobil:
0907 916 190
Fax:
(033) 7431205, (033) 7431205
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
956 07 Veľké Ripňany, Malé Ripňany 87
Sídlo:
956 07 Veľké Ripňany, Malé Ripňany 87

Top Služby: