Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

1 ks nájdených

ADDA spol.s r.o.

Telefónne čislo:
(038) 5327934
Mobil:
0905 348 359
Fax:
(036) 6355612, (036) 6355612
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
949 07 Nitra-Janíkovce, Slamkova 14
Sídlo:
949 07 Nitra-Janíkovce, Slamkova 14

Top Služby: